Make your own free website on Tripod.com

Mércores 12 de xaneiro
CC. da Comunicación | 19:00 | 22:30

Patricio Guzmán
A batalla de Chile
[La batalla de Chile. Chile/Cuba/Franza. 1975/77. 35mm. V.O.]

 
cineclube@galeon.com entrar