Make your own free website on Tripod.com

A besta humana Jean Renoir | Franza | 1938

 

Nos berros e arreguizos daqueles primeiros espectadores do cinematógrafo, cando o tren dos irmáns Lumiére comezou a saír do encadre, achamos un dos cernes da imaxe fílmica: o que fica oculto é tan importante coma o que mostra a cámara; ou mellor dito, o que se mostra adquire valor polo que fica oculto. [reseña en pdf]