Make your own free website on Tripod.com

Rainer Werner Fassbinder

 

"Non me interesa a historia. Interésame o que comprendo das miñas posibilidades, das miñas esperanzas ou as miñas utopías, o que podo aproveitar en todas esta cousas, o meu entorno. Interésame a solidariedade e as posibilidades que podo descubrir para vencer as miñas angurias e todo o que me oprime". [reseña en pdf]