Make your own free website on Tripod.com
Johnny Guitar Nicholas Ray | EUA | 1976

Nicholas Ray

Eles viven de noite (Los amantes de la noche / They live by night, EUA, 1947)
Un segredo de muller (A woman’s secret, EUA, 1948)
Chamade a calquera porta (Knock on any door, EUA, 1949)
Nacida para ser má (Nacida para el mal / Born to be bad, EUA, 1950)
Nun lugar solitario (In a lonely place, EUA, 1950)
Pescozos de coiro voantes (Flying leathernecks, EUA, 1951)
En chan perigoso
(On dangerous ground, EUA, 1951)
Os homes sucios
(The lusty men, EUA, 1952)
Johnny Guitar (Johnny Guitar, EUA, 1954)
Busca por abeiro
(Busca tu refugio / Run for cover, EUA, 1955)
Rebelde sen causa (Rebel without a cause, EUA, 1955)
Sangue quente (Hot blood, EUA, 1956)
Meirande que a vida (Más poderoso que la vida / Bigger than life, EUA, 1956)
A verdadeira historia de Jesse James (The true story of Jesse James,
EUA, 1957)
Victoria agre (Amarga victoria / Bitter victory, EUA, 1958)
O vento a través dos Everglades (Muerte en los pantanos / Wind across the Everglades, EUA, 1958)
Os inocentes salvaxes (Los dientes del diablo / The savage innocents, Italia, 1961)
Rei de reis (King of kings, Estado español, 1961)
55 días en Pequín (55 days at Peking, Estado español, 1963)
Non podemos voltar a casa (We can’t go home, EUA, 1971-1979, filme inacabado)
Lóstrego sobre a auga (Lighting over water, codirixida con Wim Wenders, 1980)