Make your own free website on Tripod.com

O home equivocado
Alfred Hitchcock |
EUA | 1957

 

A temática do falso culpable se extende ó longo de toda a filmografía de Alfred Hitchcock, dende a etapa muda pasando por Trinta e nove escalóns e Coa morte nos talóns, por citar dúas obras mestras súas que mellor recollen esta idea. Pero esta vez parece coma se Hitchcock atopase un fundamento real que dése validez ó exposto en filmes precedentes. [reseña en pdf]