Make your own free website on Tripod.com

O home tranquilo John Ford | EUA | 1952

 

"Metade tirano, metade revolucionario; metade santo, metade diaño; metade posible, metade imposible; metade xenio, metade irlandés". Así definiu, con bastante atino, Frank Capra a John Ford, nunha frase que recolle moitas das obsesións do gran cineasta clásico. [reseña en pdf]