Make your own free website on Tripod.com
A noite Michelangelo Antonioni | Italia / Franza | 1961

 

"Eu coido que a experiencia máis importante que contribuiu a facer de min o cineasta que son -bo ou malo, é algo que eu non son quen de dicir- é o ambiente no que crecín, serve dicir o ambiente burgués, porque son fillo de burgueses, medrado nun mundo burgués. Este mundo foi o que contribuiu a indicarme unha predilección cara certos temas, certos personaxes, certos problemas e certos conflictos de sentimentos e de psicoloxías". [reseña en pdf]