Make your own free website on Tripod.com
Nicolas Philibert

Nicolas Philibert

A voz do seu amo (La voix de son maître, Nicolas Philibert/Gérard Mordillat, Franza, 1978)
Patróns/Televisión 3 series de 60’ (Nicolas Philibert/Gérard Mordillat, Franza, 1978)
A cara norte do camembert (La face Nord du camembert, Franza)
Christophe (Chistophe, Franza, 1985)
Non hai problema (Y´a pas de malaise, Franza, 1986)
Triloxía pra un home só (Trilogie pour un homme seul, Franza)
A medida da forza
(La mesure de l´exploit, Franza, 1987)
Veña, Lapébie! (Vas-y Lapébie!, Franza, 1988)
A volta de Baquet (Le come-back de Baquet, Franza, 1988)
Migraña
(Migraine, Franza, 1989)
A cidade do Louvre (La ville Louvre, Franza, 1990
)
Patróns 78/91 (Patrons 78/91, Franza, 1991, vídeo -condensación da serie censurada en 1978 Patróns/Televisión emitida por televisión-)
O país dos xordos (Le pays des sourdes, Franza, 1992)
Un animal, animais (Un animal, des animaux, Franza, 1994)
Na pel dun teixugo (Dans la peau d´un blaireau, Franza, 1994)
A metamorfose dun edificio (La métamorfose d´un batiment, Franza, 1994)
Retratos de familias (Portraits de familles, Franza, 1994)
Pra Catherine
(Pour Catherine, Franza, 1995)
Pequenos detalles (La moindre des choses, Franza, 1996)
Nós, senpapeis de Francia... (Nous, sans-papiers de France..., Franza, 1997)
Quen sabe?
(Qui sait?, Franza, 1998)
Ser e ter (Être et avoir, Franza, 2002)
O invisíbe
l (L´invisible, Franza, 2002, vídeo -complemento ao dvd de Pequenos detalles-)
Emmanuelle Laborit, o bater dos signos (Emmanuelle Laborit, éclats de signes, Franza, 2002, vídeo -complemento ao dvd de Pequenos detalles-)
O que motiva o taxidermista (Ce qui anime le taxidermiste, Franza, 2002, vídeo complemento ao dvd de Pequenos detalles-)